Przejdź do menu Przejdź do treści

Profesor Piotr Długosz wziął udział w konferencji w ramach projektu Młodzież 4.0

Dnia 7.12.2022 r. odbyła się w Szczecinie w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej konferencja pt.  Postawy i zachowania młodzieży wobec wyzwań współczesności – perspektywa teoretyczno-praktyczna. Konferencja to organizowana była w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego MŁODZIEŻ 4.0.

Kierownik naszego Centrum Badań Młodzieży  przedstawił referat pt. Praktyki społeczne młodzieży w Przemyślu i Krakowie w czasie prepandemicznym.